messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายเก้า พงศ์อายุกูล
กำนันตำบลห้วยเขน
โทร : 081-0458338
นางกฤตพร นิลขาว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลห้วยเขน
โทร : 0819815589
นางสาวรัชฏาภรณ์ สินประเสริฐรัตน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลห้วยเขน
โทร : 085-2680787
นายรัก ฉิมจิ๋ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลห้วยเขน
โทร : 093-2988119
นางทัศนี บุญอินทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ตำบลห้วยเขน
โทร : 091-4915654
นายสุวรรณ ศรีทอง
กำนันตำบลภูมิ
โทร : 081-2845000
นายกู้เกียรติ แก่นแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลภูมิ
โทร : 089-4370589
นายมนัส กลางสอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลภูมิ
โทร : 093-2672456
นายจุล ชูสกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลภูมิ
โทร : 093-2379073
นายวิเชษฐ คุ้ม่วง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 ตำบลภูมิ
โทร : 0909320436

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ