องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
นางทิพาวารี โพระฏก
ครูชำนาญการ รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ว่าง -
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางทิพาวารี โพระฎก
ครูชำนาญการ
นางสมปอง บุญปั้น
ครูชำนาญการ
นางสาววรรณา จิอู๋
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
นายถาวร สันนา
คนงาน
นางสาวศุภาวรรณ นิลวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนงนุช มณีขวัญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ