องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group กองช่าง
นายภาณุวัตร ทับแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวชญาน์นันท์ รุ่งแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายศุภฤกษ์ คล้ายแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
-ว่าง-
คนงาน
นายอภิชาติ สายกลาย
พนักงานจ้างเหมา
นายพิเชษฐ ทองอุบล
พนักงานจ้างเหมา
นายภิรมย์ ทองเขียว
พนักงานจ้างเหมา
นายอธิวัฒน์ พันลำ
พนักงานจ้างเหมา
นายเฉลิมชัย ถี่ป้อม
พนักงานจ้างเหมา