องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 214
group กองช่าง
นายภาณุวัตร ทับแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภาณุวัตร ทับแสง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนำพล แสงจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายนำพล แสงจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวชญาน์นันท์ รุ่งแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวชญาน์นันท์ รุ่งแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายกฤษดา สุขประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมา
นายกฤษดา สุขประเสริฐ
พนักงานจ้างเหมา
-ว่าง-
คนงาน
-ว่าง-
คนงาน
นายอภิชาติ สายกลาย
พนักงานจ้างเหมา
นายอภิชาติ สายกลาย
พนักงานจ้างเหมา
นายพิเชษฐ ทองอุบล
พนักงานจ้างเหมา
นายพิเชษฐ ทองอุบล
พนักงานจ้างเหมา
นายภิรมย์ ทองเขียว
พนักงานจ้างเหมา
นายภิรมย์ ทองเขียว
พนักงานจ้างเหมา
นายอธิวัฒน์ พันลำ
พนักงานจ้างเหมา
นายอธิวัฒน์ พันลำ
พนักงานจ้างเหมา
นายเฉลิมชัย ถี่ป้อม
พนักงานจ้างเหมา
นายเฉลิมชัย ถี่ป้อม
พนักงานจ้างเหมา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888