messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group กองช่าง
ว่าที่ร้อยเอกวสันต์ จิตรักวงศ์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวชญาน์นันท์ รุ่งแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 081-0453222
นายศุภฤกษ์ คล้ายแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายวราชัย ยังแช่ม
พนักงานจ้างเหมา
นายอภิชาติ สายกลาย
พนักงานจ้างเหมา
นายพิเชษฐ ทองอุบล
พนักงานจ้างเหมา
นายอธิวัฒน์ พันลำ
พนักงานจ้างเหมา
นายเฉลิมชัย ถี่ป้อม
พนักงานจ้างเหมา

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ