องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
date_range ข่าวกิจกรรม
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ 2566 [22 มีนาคม 2566]
ขอประชาสัมพันธ์และร่วมรณรงค์หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่ตำบลภูมิ และตำบลห้วยเขน ซึ่งการเผาในที่โล่งและพื้นที่เกษตร ทำให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมในช่วงฤดูแล้ง ก่อให้เกิดฝุ่นละออง ก๊าซพิษ... [20 กุมภาพันธ์ 2566]
มอบผ้าห่มกันหนาว พระราชทาน พร้อมชุดยาเวชภัณฑ์ [26 มกราคม 2566]
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน" [9 ธันวาคม 2565]
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [23 พฤศจิกายน 2565]
ท่านนายกธีรศักดิ์ สินสวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ของตำบลห้วยเขน ได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ ประชาชนของตำบลห้วยเขน หมู่ที่... [27 ตุลาคม 2565]
นายกธีรศักดิ์ สินสวาท พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ของตำบลภูมิ และ ตำบลห้วยเขน ให้การต้อนรับ และร่วมกันแจกถุงยังชีพ กับคณะท่านนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล... [26 ตุลาคม 2565]
การประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566 [21 ตุลาคม 2565]
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 121 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก [12 ตุลาคม 2565]
ท่านนายกฯธีรศักดิ์ สินสวาท และทีมงานผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ให้แก่คณะท่านนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอบางมูลนาก และประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร [1 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 1 - 10 (ทั้งหมด 70 รายการ)