องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
date_range ข่าวกิจกรรม
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ [30 มิถุนายน 2565]
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2565 [15 มิถุนายน 2565]
โครงการเสริมสร้างความรักความสมัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก [2 มิถุนายน 2565]
โครงการเสริมสร้างความรักความสมัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก [31 พฤษภาคม 2565]
โครงการเสริมสร้างความรักความสมัคคี พัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก [30 พฤษภาคม 2565]
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล [27 พฤษภาคม 2565]
โครงการส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ดูแลคนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2565 [25 พฤษภาคม 2565]
กองสวัสดิการสังคมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่ง คนเร่ร่อน คนขอทาน [24 พฤษภาคม 2565]
กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ โดยนางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน... [13 พฤษภาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง โทษของบุหรี่ [9 พฤษภาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 52 รายการ)