messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-4294153
นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 098-4294153
นางสาวสุวรรณี พิมสอน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทร : 080-5053796
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนิธินาถ สุขอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ