องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 101
เมื่อวาน 222
เดือนนี้ 3,765
เดือนที่แล้ว 6,929
ทั้งหมด 36,295

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการว่างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักฯ หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29 |
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักจากบ้านนายสังวรณ์ อินทรใหญ่ไปบ้านนายประยุทธ์ เปี่ยมพุก หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43 |
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดCCTV หมู่ที่ 1 ตำบลภูมิและกำหนดราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตเสริมเหล็กฯ บริเวณสะพาน คสล.หลัง รพ.สต.ภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 79 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างดาด คสล. บริเวณบ้านนางสาวสุมาลา พัวเฮง หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยเขน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 เมษายน 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73 |
ประกาศราคากลางร่างขอบเขตของงาน(TOR) จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 880 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. บริเวณบ้านนายคำมูล ทองอุบล หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยเขน poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73 |
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคันคลองบุษบงค์ บริเวณบ้านนายจรัญ เกิดจร หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 86 |
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเลียบคลองไดตายวน จากบ้านนางจำเนียร ฉิมพุฒ – บ้านนางพรทิพย์ ศรีหุ่น หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73 |
ประกาศราคากลางโครงการเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้านนางเลื่อน นิลขาว – บ้านนายไว มาชื่น หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73 |
ประกาศราคากลางโครงการขยายและเสริมคันคลองบุษบงค์ จากบ้านนางละเอียด ม่วงคุ้ม – ฝายบ้านนายดำหริ อินทเสือ หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 73 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณนานายสุเทพ ภู่สวรรค์ หมู่ที่ 1 ต.ภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 60 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณนานายวิเชษฐ คุ้มม่วง หมู่ 1 ตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 63 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณนานายประกอบ น้อยรอด หมู่ 2 ตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42 |
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม บริเวณนานายจรัญ ใจดี หมู่ที่ 1 ตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2563 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43 |
ประกาศเผยแพร่สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังฯ(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กันยายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 42 |
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังฯ(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศการประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนลูกรังฯ(e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 45 |
ประกาศราคากลาง e-bidding โครงการลงลูกรัง 1-5 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44 |
ประกาศราคากลาง e-bidding โครงการลงลูกรัง 6-10 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 43 |
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางชูศรี  พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ