องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 232
date_range ข่าวกิจกรรม
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน)
นายธีรศักดิ์ สินสวาท นายก อบต.ภูมิ พร้อมด้วยสมาชิก อบต.ห้วยเขน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลห้วยเขน รพ.สต.ห้วยเขน ชมรมผู้สูงอายุตำบลห้วยเขน กองสวัสดิการสังคม อบต.ภูมิ ได้ออกเยี่ยมผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยติดเตียง ตำบลห้วยเขน...
ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ/จับฉลากของขวัญ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2565
11 พฤศจิกายน 2564 กองสวัสดิการสังคมร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิจิตร จัดอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.)รายใหม่ จำนวน 44 คน โดยมีนางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์...
9 พฤศจิกายน 2564 นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ได้นำถุงยังชีพ จากสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย มอบให้ นายสมคิด ดิษปาน อยู่บ้านเลขที่ 77/1 หมู่ที่ 2...
28 พฤศจิกายนนี้ อย่าลืมไปใช้สิทธิกันนะค่ะ
ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล นายก อบต.ภูมิ ได้มอบหมายให้ นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม...
ท่านนายกชูศรี พงศ์อายุกูล นายก อบต.ภูมิ มอบหมายให้นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ...
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview14
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ปัญหาคนไทยถูกหลอกไปทำงานในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยผิดกฏหมาย poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 45/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ชุมชน ครั้งที่ 46/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
camera_alt ภาพข่าวกิจกรรม
15 กรกฎาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ออกบริการฉีดพ่นยุงลายให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน
22 มิถุนายน 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
"ตู้ปันสุข" หน้าที่ทำการอบต.ภูมิวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาเจ้าหน้าที่จาก อบต.ภูมิและประชาชนหมู่ 2 ต.ห้วยเขน ร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ เพื่ออุปโภคและบริโภค เติมใส่ในตู้ปันสุขของเรา...
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888

public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ