องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 170
เดือนนี้7,748
ทั้งหมด269,793

date_range ข่าวกิจกรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566
ท่านนายกธีรศักดิ์ สินสวาท พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ของตำบลห้วยเขน ได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ ประชาชนของตำบลห้วยเขน หมู่ที่...
นายกธีรศักดิ์ สินสวาท พร้อมด้วยทีมงานผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ของตำบลภูมิ และ ตำบลห้วยเขน ให้การต้อนรับ และร่วมกันแจกถุงยังชีพ กับคณะท่านนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล...
การประชุมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน เขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เข้าร่วมกิจกรรม บางมูลนากรวมใจ เทิดไท้ราชวงศ์จักรี 121 ปี พระปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก
ท่านนายกฯธีรศักดิ์ สินสวาท และทีมงานผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานสถานการณ์น้ำท่วม ให้แก่คณะท่านนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอบางมูลนาก และประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร
ท่านนายกฯธีรศักดิ์ สินสวาท และทีมงานผู้ปริหาร ผู้นำท้องถิ่น ได้ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมบริจาคถุงยังชีพ และน้ำดื่ม กับ คณะท่านนายวิศิษฐ์ เบญจพิทักษ์กุล นายอำเภอบางมูลนาก และเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำ...
สวมหมวกนิรภัย ปลอดภัย100%
 
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินรกร้างว่างเปล่าไม่ทำประโยชน์ ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview38
รายงานผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน กันยายน 2565 (ครั้งที่่ 11) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2565 | โดย : สวัสดิการสังคม | เปิดอ่าน : pageview23
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview41
แผนผังเส้นทางน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview65

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
วัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ กองคลัง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2565 | โดย : Egp | เปิดอ่าน : pageview6
camera_alt ภาพข่าวกิจกรรม
15 กรกฎาคม 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ได้ออกบริการฉีดพ่นยุงลายให้กับ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน
22 มิถุนายน 2563 ภารกิจวันนี้ บริการแจกน้ำดื่มให้กับประชาชนในเขตตำบลภูมิและตำบลห้วยเขน .....ประชาชนครัวเรือนใดขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค สามารถมาเขียนคำร้องเพื่อขอรับบริการจากอบต.ภูมิได้ครับ
"ตู้ปันสุข" หน้าที่ทำการอบต.ภูมิวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากบรรดาเจ้าหน้าที่จาก อบต.ภูมิและประชาชนหมู่ 2 ต.ห้วยเขน ร่วมบริจาค สิ่งของเครื่องใช้ เพื่ออุปโภคและบริโภค เติมใส่ในตู้ปันสุขของเรา...
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
camera_alt ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2565
29/11/2565
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางดาวน์โหลดสื่อ และวีดิทัศน์การจัดกิจกรรมยุวกาชาด
กศ.
29/11/2565
29/11/2565
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท. ระยะที่ 2 รุ่นที่ 2
กม.
29/11/2565
29/11/2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
[เอกสารแนบ]
กสว.
29/11/2565
29/11/2565
ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ (ลดโลกร้อน กับ LESS)
[เอกสารแนบ]
กพส.
28/11/2565
29/11/2565
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567
สน.บถ.
29/11/2565
29/11/2565
การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ