messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
folder รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
find_in_page รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 84
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 47
รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 44
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ