องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
folder รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2565
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1