องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่4 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่4 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่4 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ ที่3 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 174
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่3 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 182
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่3 ครั้งที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 281
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 280
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ ที่2 ครั้งที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 301
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 275
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 269
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสัมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 291
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 262
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสัมสามัญ สมัยที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 295
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 7/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 277
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 7/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 7/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 297
insert_drive_file รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 6/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 271
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2