องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 57
เมื่อวาน 386
เดือนนี้ 3,338
เดือนที่แล้ว 6,484
ทั้งหมด 35,655

ประวัติหน่วยงาน


        องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิอยู่ในเขตอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  

         ตั้งอยู่เลขที่ 91  หมู่ที่ 3 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   

         รับผิดชอบดูแล 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลภูมิ และ ตำบลห้วยเขน

19 มีนาคม 2563

อาณาเขตติดต่อ


ทิศเหนือ          ติดกับ   ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก 

ทิศตะวันออก    ติดกับ   ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก  

ทิศตะวันตก      ติดกับ    ตำบลเนินมะกอกและตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก 

ทิศใต้             ติดกับ    ตำบลวังกรด  และตำบลวังสำโรง  อำเภอบางมูลนาก  

19 มีนาคม 2563

จำนวนประชากร


องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ มีเขตปกครองอยู่ 2 ตำบล คือ ตำบลภูมิ มีหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่ และตำบลห้วยเขนมีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่ รวมในพื้นที่มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน  ได้แก่

ตำบล/หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลห้วยเขน / หมู่ 1

122

134

195

329

ตำบลห้วยเขน / หมู่ 2

86

101

122

223

ตำบลห้วยเขน / หมู่ 3

157

158

175

333

ตำบลห้วยเขน / หมู่ 4

150

198

235

433

ตำบลห้วยเขน / หมู่ 5

36

55

55

110

ตำบลภูมิ / หมู่ 1

131

148

163

311

ตำบลภูมิ / หมู่ 2

117

139

147

286

ตำบลภูมิ / หมู่ 3

181

203

229

432

ตำบลภูมิ / หมู่ 4

144

203

201

404

ตำบลภูมิ / หมู่ 5

216

327

363

690

รวม

1,340

1,666

1,885

3,551

 

 

19 มีนาคม 2563

จำนวนประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ มีเขตปกครองอยู่ 2 ตำบล คือ ตำบลภูมิ มีหมู่บ้าน จำนวน 5 หมู่ และตำบลห้วยเขนมีหมู่บ้านจำนวน 5 หมู่ รวมในพื้นที่มีหมู่บ้านจำนวน 10 หมู่บ้าน  ได้แก่

ตำบล/หมู่บ้าน

ครัวเรือน

ชาย

หญิง

รวม

ตำบลห้วยเขน / หมู่ 1

122

134

195

329

ตำบลห้วยเขน / หมู่ 2

86

101

122

223

ตำบลห้วยเขน / หมู่ 3

157

158

175

333

ตำบลห้วยเขน / หมู่ 4

150

198

235

433

ตำบลห้วยเขน / หมู่ 5

36

55

55

110

ตำบลภูมิ / หมู่ 1

131

148

163

311

ตำบลภูมิ / หมู่ 2

117

139

147

286

ตำบลภูมิ / หมู่ 3

181

203

229

432

ตำบลภูมิ / หมู่ 4

144

203

201

404

ตำบลภูมิ / หมู่ 5

216

327

363

690

รวม

1,340

1,666

1,885

3,551

 

 

19 มีนาคม 2563

ประวัติหน่วยงาน

        องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิอยู่ในเขตอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร  

         ตั้งอยู่เลขที่ 91  หมู่ที่ 3 ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร   

         รับผิดชอบดูแล 2 ตำบล ได้แก่ ตำบลภูมิ และ ตำบลห้วยเขน

19 มีนาคม 2563

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ          ติดกับ   ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก 

ทิศตะวันออก    ติดกับ   ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก  

ทิศตะวันตก      ติดกับ    ตำบลเนินมะกอกและตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก 

ทิศใต้             ติดกับ    ตำบลวังกรด  และตำบลวังสำโรง  อำเภอบางมูลนาก  

19 มีนาคม 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางชูศรี  พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ