messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
folder คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต/แจ้งเบาะแส ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใช้น้ำประปาและการรับชำระค่าน้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
คู่มือวิธีการใช้งานระบบบริการ e- service การสอบถามการชำระภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างค่าน้ำประปากองคลัง อบต.ภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
คู่มือสำหรับประชาชน การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 41
คู่มือปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 50
คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 42
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 51
คู่มือการปฏิบัติงาน (การทุจริต) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
คู่มือการวิเคราะห์การลงบัญชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัด อบต.ภูมิ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 369
1 - 14 (ทั้งหมด 14 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ