องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 111
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 115
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 179
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 172
1 - 20 (ทั้งหมด 38 รายการ) 1 2