องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file สรุปผลการจ้ดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 102
insert_drive_file สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 80
1 - 20 (ทั้งหมด 46 รายการ) 1 2 3