องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 235

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 จะแจ้งขึ้นทะเบียนเด็กเเรกเกิดต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

เรียนแม่ลูกอ่อนครับ...เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้.. 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 2.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 3.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(เล่มชมพู) 4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ธกส.,ธ.ออมสิน,ธ.กรุงไทย) 5.หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน(ของทุกคนที่มีรายประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท) จำนวน 1 ชุด 6.สำเนาบัตรประจำตัวของ อสม. และสำเนาบัตรประจำตัวผู้ใหญ่บ้าน ***หมายเหตุ***เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องขอความกรุณา คุณแม่ลูกอ่อนมารับแบบยืนคำร้องที่และทางเจ้าที่จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ภูมิ ครับ

(โดย:แม่ลูกอ่อน เขียนเมื่อ:21 กรกฏาคม 2564)

ภาษีบำรุงท้องที่ สิ้นสุดการชำระวันไหนคับ

ภาษีบำรุงท้องที่ ยกเลิก เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(โดย:นายสิทธิพงษ์ พวงมณี เขียนเมื่อ:23 มีนาคม 2564)

2 รายการที่ดำเนินการแล้ว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888