องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code:

 

ขอคัดสำเนาใบเกิดปี2523

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิไม่ไดรับผิดชอบในเรื่องนี้ ต้องติดต่อที่อำเภอ บางมูลนาก ในเวลาทำการ ของคุณค่ะ

(โดย:วรัชยา พลายแก้ว เขียนเมื่อ:24 มกราคม 2565)

จะแจ้งขึ้นทะเบียนเด็กเเรกเกิดต้องใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

เรียนแม่ลูกอ่อนครับ...เอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้.. 1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 2.สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด 3.สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก(เล่มชมพู) 4.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก(ธกส.,ธ.ออมสิน,ธ.กรุงไทย) 5.หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน(ของทุกคนที่มีรายประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท) จำนวน 1 ชุด 6.สำเนาบัตรประจำตัวของ อสม. และสำเนาบัตรประจำตัวผู้ใหญ่บ้าน ***หมายเหตุ***เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องขอความกรุณา คุณแม่ลูกอ่อนมารับแบบยืนคำร้องที่และทางเจ้าที่จะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง ติดต่อได้ที่กองสวัสดิการสังคม อบต.ภูมิ ครับ

(โดย:แม่ลูกอ่อน เขียนเมื่อ:21 กรกฏาคม 2564)

ภาษีบำรุงท้องที่ สิ้นสุดการชำระวันไหนคับ

ภาษีบำรุงท้องที่ ยกเลิก เปลี่ยนเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

(โดย:นายสิทธิพงษ์ พวงมณี เขียนเมื่อ:23 มีนาคม 2564)

3 รายการที่ดำเนินการแล้ว