องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพ หมายเลขทะเบียน ก ๗๖๖๐ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 192
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน(กู้ชีพ) หมายเลขทะเบียน กง ๗๖๖๐ พิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ซื้อจัดซื้อ ถ่านอัลคาไลน์ AA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed ซื้อหมึกพิมพ์ Toner Original HP๔๘A จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๒๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมถนน ๑x๔๐ (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กิจการประปา) จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 197
rss_feed ซื้อตลับเมตร ขนาดยาว ๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๕ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed จ้างจ้างทำตรายางเครื่องหมายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๙ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างทำใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน จำนวน ๒๙ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed ซื้อสื่อการเรียนการสอน(รายหัว) จำนวน ๑๗ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 206
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 202
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมถนน ๑x๔๐ (พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 214
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed ซื้อวัสดุในการอบรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างทำอาหารตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน ๑ ป้าย ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒ x ๒.๒๕ เมตร จำนวน ๑ ป้าย (ตามโครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 215
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ จำนวน ๓ รายการ (ตามโครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 200
rss_feed จ้างทำอาหาร ตามโครงการอบรมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 199
rss_feed ถ่านอัลคาไลน์ AA จำนวน ๑๒ แพ๊ต
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 201
rss_feed จ้างทำอาหารตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จำนวน ๕๐ คน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 198
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว น้ำยาล้างห้องน้ำ จำนวน ๖ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
rss_feed ซื้อลูกรัง จำนวน ๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 207
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 193
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน ๑๑ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 191
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒.๐๐ x ๖.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 194
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ จำนวน ๑๑ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 196
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน ๑๓ รายการ ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 195
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกปฏิบัติ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 208
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึก Toner Original HP48A โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 210
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์อื่น ปั๊มน้ำบาดาล(ซัมเมอร์สประปา ขนาด ๒ นิ้ว ๒ HP) เพื่อนำมาติดตั้งบริเวณบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ ๓ และ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 203
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 205
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารสำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 213
rss_feed จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ ๔๒๖๗ พิจิตร ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 204
rss_feed ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร AR-๕๗๓๑ สำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๕๕-๐๐๐๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 211
451 - 500 (ทั้งหมด 565 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12